V medical center

Welcome to V Medical Center

เราจะเป็นทางเลือกหนึ่งของสังคม
ให้ประชาชนได้ดูแลรักษาสุขภาพของตนเองอย่างมีประสิทธิภาพในราคาที่สมเหตุผล

About V Medical Center

คลินิกรูปแบบใหม่ diagnostic center ช่วยให้ผู้ป่วยได้รับการวินิจฉัยปัญหาทางสุขภาพได้รวดเร็ว ด้วยประสบการณ์ของกลุ่มอาจารย์แพทย์ผู้ทรงคุณวุฒิ หลากหลายสาขาวิชา และเครื่องมือหลายอย่าง ทำให้ผู้ป่วยเข้าสู่ขั้นตอนการรักษาได้อย่างรวดเร็ว และถูกต้อง แม่นยำ นำไปสู่การเลือกบริการ การรักษาที่เหมาะสมกับตนเอง

read more

We believe the heart of healthcare is service

บางสิ่งที่เราเป็น มองไม่เห็นจากภายนอก
รู้ทัน รู้ไว ป้องกันได้ หายเร็ว

ยินดีให้คำปรึกษา จากทีมแพทย์เฉพาะทาง

Make An Appointment

Appointment

กรอกแบบฟอร์มเพื่อนัดหมาย
หรือสอบถามและนัดหมายผ่านทาง

Line id: @wedoctor

inbox facebook

โทร. 02-266-4352
(เวลาทำการ 14:00น.-19:30 น.)
โทร. 095-2042897
(เวลา 8:00น.-21:00 น.)

MEDICAL TIP